LS-904U

SKU: LS-904U Category: Tags: , ,

Product Description

ลักษณะพิเศษ

  • ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ กันไฟกระชากไฟเกิน
  • รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้สูงสุดถึง 2500 W
  • รองรับหัวปลักได้ทุกประเทศทั่วโลก
  • มีไฟ LED แสดงการใช้งานง่ายต่อการใช้งาน ป้องกันไฟตกค้าง

อุปกรณ์ภายในกล่อง

  • Lumira ปลั๊ก POWER BAR ( 3M,5M 4ช่อง 2USB ) รุ่น LS-904U