ไม้ตียุง, ไม้ช๊อตยุง, lumira, electric mosquito rapper, mosquito rapper